Metódy a hry v prevencii kyberšikanovania pre pedagógov a pracovníkov s mládežou


Centrum prevencie mládeže Čadca  je od roku 2016 do konca roka 2018 zapojená v medzinárodnom projekte, kde hlavnými prioritami je zdieľanie, vytváranie a inovácia nových metód a nástrojov v oblasti vzdelávania dospievajúcich a ich rizikového správania vo virtuálnom svete s dôrazom na nebezpečenstvá kyberšikanovania a nezodpovedného využívania sociálnych sietí.

Najmä riziká internetu a kyberšikanovanie sú jedným z javov dospievania dnešnej mladej generácie tzv. Generácia Z, ktorá je vysoko prepojená a veľa ľudí z takejto generácie má tendenciu používať moderné technológie, ako je internet, bezplatné správy, MP3 prehrávače, mobilné telefóny alebo YouTube. Generácia Z je známa svojim "on-line" životom vo veľmi rýchlom tempe. To v podstate znamená zdieľať nápady a náhľady hneď na rôznych témach prostredníctvom viacerých médií a produktov.

Cieľovou skupinou v projekte sú najmä pracovníci s mládežou a pedagógovia, ktorí môžu využívať všetky tieto nové metódy, nástroje a inovácie v rámci vzdelávania a vyučovania mladých dospievajúcich.

Výsledkom projektu je metodika " Tools and games against cyberbullying" , ktorá sa zameriava na prevenciu kyberšikanovania ale obsahuje aj atraktívne metódy vzdelávania , ktoré priťahujú tak dospelých, ako aj dospievajúci, ako sú on-line kurzy, interaktívne workshopy, skupinový tréning spolu s dospievajúcimi a pod.  Metodiku si môžte siahnuť tu:

V prípade záujmu Vám metodiku zašleme aj poštou.

Kontakt: Mgr.Marcela Voreková, tel:+421 915 494 655,+421 908 499 210, mail: mspcadca@gmail.com