Letný tábor "Záchranárik"2018

09.03.2018

 Milí rodičia a deti,

Mestská polícia Čadca v spolupráci s dobrovoľníkmi klubu mládeže mestskej polície pripravila počas letných prázdnin letný tábor " Záchranárik", ktorý je určený pre deti vo veku od 7 do 10 rokov.

V rámci programu tábora je naším cieľom formou zábavy a zážitkov naučiť deti bezpečnému správaniu sa a zdravému životnému štýlu. Taktiež chceme deťom priblížiť samotnú prácu polície a ďalších záchranárskych zložiek.

Deti sa naučia dôležité informácie o bezpečnom správaní sa na cestách, naučia sa ako správne telefonovať , ako sa zachovať v nebezpečných situáciách, zahrajú sa na policajného detektíva, ako ubližovanie druhých bolí, ale aj o závislosti na sladkostiach a pod. Čakajú ich zážitkové večere s ukážkami práce polície spojené s ukážkami profesionálnych cvičených psíkov, ukážky práce Hasičského a záchranného zboru a pod.

Ø Termín: 15-20.7.2018

Ubytovanie: V hoteli Marlen, Oščadnica

Cena 6-dňového pobytu: 156 EUR

V cene je zahrnuté: ubytovanie, 5 x denne strava, dezert, pitný režim, kompletný program, 6 x vstup do hotelového wellness, skúsení pedag. dozor, táboroví animátori, zdravotná starostlivosť, materiál na športovú a záujmovú činnosť, ceny do súťaží, DPH.

Doprava: individuálna

Viac informácií Vám radi poskytneme na tel. č.:0908 499 210, Mgr. Marcela Voreková, alebo na e:maile: cpmcadca@gmail.com.V prípade záujmu je potrebné sa tel. kontaktovať o voľných miestach najneskôr do 30.3.2018, pretože počet detí je limitovaný.