Náš tím

Naši skvelí animátori....

Najaktívnejší dobrovoľníci....

Dominika Moravcová - lektorka  a animátorka preventívnych programov zameraných na šikanovanie a kyberšikanovanie,  venuje sa  medzinárodným projektom , vzdelávacím aktivitám, propagačným aktivitám a publikačnej činnosti apod.   

Ľubomír Glovniak a Stella Prívarová sú aktívni vedúci , ktorí zastrešujú najmä naše letné vzdelávacie pobyty pre deti a mládež, aktívne pracujú na na našich preventívnych projektov, sú celoslovenskými lektormi Revolution train...a pod.  

Klaudi Lobodášová  je náš najaktívnejší dobrovoľník, pracuje s nami na základných školách s programom proti fajčeniu, rasizmu a xenofóbií. Je to študentka pedagogickej univerzity.  

Kto sme...

20.01.2021

Marcela Voreková - zakladajúci člen organizácie, výkonná riaditeľka organizácie. Už od r. 2001 pôsobí ako odborný pracovník samosprávy - miestnej polície so zameraním na koordináciu preventívnych akcií a projektov zameraných na prevenciu kriminality. Študovala na univerzite UKF v Nitre na katedre informačných technológií. Je realizátorka množstva...

František Linet - odborný garant a lektor väčšiny preventívnych programov, náčelník miestnej polície, lektor Žilinskej univerzity, mentor, metodik, špecialista na informačné technológie, celoslovenský koordinátor protidrogového programu Revolution train, predseda kraja Združenia náčelníkov a policajtov pre mestské a obecné polície a pod.