Aktivity pre dospelých a seniorov/ Activities for adults and seniors

Nové metódy a formy v kybernetickej bezpečnosti seniorov 

Hlavný cieľ projektu je inovovať a vytvoriť nové vyučovacie metódy a formy vo vzdelávaní seniorov, ktoré budú zamerané na kybernetickú bezpečnosť na internete ako aj na sociálnych sieťach a budú odrážať požiadavky potrebnej prevencie stále novo-narastajúcich kybernetických útokov na senioroch.

Cieľová skupina je :

lektory, školitelia, pedagógóvia vzdelávania dospelých so zameranáním na seniorov

Východisková situácia:

V poslednom čase sa tak na internete objavuje čoraz viac prípadov kyber kriminality. Jedným z nástrojov je ClickJacking. Ide o formu útoku, pri ktorej útočník prekryje jednu web stránku druhou. Používateľa potom naláka, aby klikol na tlačítko "Páči sa mi" alebo v prípade videa na jeho prehratie.

Ak tak ale spravia, neotvorí sa im žiadaná stránka, no na ich profil sa pridá útočnikom vopred vybraná stránka a je tak prístupná a odporúčaná jeho priateľom. Ak už útočník nazbiera dostatočný počet takýchto užívateľov, môže na pôvodný link pridať malware atým sa dostať do počítača obetí. Príkladmi ClickJackingu sú stránky, ktoré lákajú už svojim názvom, ako napríklad: "Pozrite si najsmiešnejšie video na svete", či "Po tomto videu už nikdy nebudete chcieť piť Coca Colu", pričom po kliknutí naň si od užívateľa vypýtajú súhlas k prístupu k jeho verejným informáciám a k zverejneniu na jeho stránke.

ClickJacking je zároveň jedným zo spôsobov ako sa z užívateľovho počítača môže stať súčasť botnetov, teda siete navzájom prepojených takzvaných zombie počítačov, ktoré sú ovládané a dostávajú príkazy z jedného centra- napríklad uskutočňujú nežiadúcu činnosť, ako sú rozposielanie spamu, či DDoS útoky. Tie spôsobujú neobvyklé 

Všetky stretnutia,program  z projektu si môžte pozrieť na : 

Viac na https://www.cybernetsecurityforseniors.eu/resources.htm

Výsledkom nášho projektu je metodický materiál pre lektorov vzdelávania seniorov o kybernetickej bezpečnosti, ktorý na základe nových inovatívnych prístupov by mal uľahčiť a urobiť vzdelávanie oveľa aktraktívnejšie s akcentom na cieľovú skupinu učiacich sa seniorov.

Prvé nadnárodné stretnutie odborníkov z 5 krajín v decembri 2018 v Čadci.

Zmluva o poskytnutí grantu -