Kto sme...

20.01.2021

Marcela Voreková - zakladajúci člen organizácie, výkonná riaditeľka organizácie. Už od r. 2001 pôsobí ako odborný pracovník samosprávy - miestnej polície so zameraním na koordináciu preventívnych akcií a projektov zameraných na prevenciu kriminality.  Študovala na univerzite UKF v Nitre na katedre informačných technológií. Je realizátorka množstva úspešných preventívnych miestnych programov. V roku 2016 reprezentovala Slovensko na európskej súťaži s najlepším projektom Slovenska zameraného na miestnu bezpečnosť pre seniorov, taktiež v roku 2019 s projektom zameraného na prevenciu drogovej závislosti mládeže. Je celoslovenskou koordinátorkou medzinárodného projektu Revolution train zameraného na prevenciu drogovej závislosti mládeže, lektorkou na Žilinskej univerzite. Od roku 2008 založila a vedie Centrum prevencie mládeže a venuje sa ďalším preventívnym aktivitám. Vedie taktiež Klub mládeže miestnej polície, ktorý pravidelne pracuje s deťmi, ktoré nemajú záujem o krúžky, ale chcú pomáhať svojím rovesníkom zvládať rôzne nástrahy.  Zodpovedá za organizáciu a vedenie združenia, organizáciu vzdelávacích školení a aktivít pre deti a mládež, špecializovaných pedagógov ako aj za širokú verejnosť.

Dominika Moravcová 

Sem vložte podnadpis

Lektor a  animátor preventívnych programov,  venuje sa  najmä medzinárodným  vzdelávacím aktivitám , propagačným aktivitám a publikačnej činnosti apod.  

Ľubomír Glovniak a Stella Prívarová

Sem vložte podnadpis

Ľubomír a Stella sú aktívny vedúci , ktorí zastrešujú najmä naše letné vzdelávacie pobyty pre deti a mládež, aktívne pracujú na na našich preventívnych projektov, sú celoslovenskými lektormi Revolution train...a pod. 

Klaudia Lobodášová

Sem vložte podnadpis

Klaudi je náš najaktívnejší dobrovoľník, pracuje s nami na základných  školách s programom proti fajčeniu, rasizmu a xenofóbií. Je to študentka pedagogickej univerzity. 

František Linet 

Sem vložte podnadpis

Náš odborný garant a lektor väčšiny preventívnych programov, náčelník miestnej polície, lektor Žilinskej univerzity, mentor, metodik, špecialista na informačné technológie, celoslovenský koordinátor  protidrogového programu Revolution train, predseda kraja Združenia náčelníkov a policajtov pre mestské a obecné polície a pod. 


Naší dobrovoľníci 

Sem vložte podnadpis

Náš aktívny tím dobrovoľníkov, ktorí pracuje s nami na projektoch prevencie kriminality v meste. 

Náš tím animátorov 

Vzdelávacie aktivity pre deti a mládež zastrešujeme cez aktívnych a skvelých animátorov, s ktorými pracujeme počas celého roka. Počas leta realizujeme letné vzdelávacie pobyty pre viac ako 200 detí najmä so sociálne slabšieho prostredia.