Letný vzdelávací tábor "Záchranárik"2021 - info

22.01.2021

....veľmi obľúbený letný vzdelávací tábor , ktorý je určený   pre menšie deti vo veku od 7 do 12 rokov.

V rámci programu tábora je naším cieľom formou zábavy a zážitkov naučiť deti bezpečnému správaniu sa a zdravému životnému štýlu, deťom priblížiť samotnú prácu mestskej polície, štátnej polície, dopravnej polície, vysokohorských záchranárov, hasičského a požiarneho zboru, červeného kríža, policajných psovodov a pod.
Deti sa naučia :

 • dôležité informácie o bezpečnom správaní sa na cestách,
 • naučia sa ako správne telefonovať ,
 • ako sa zachovať v nebezpečných situáciách,
 • zahrajú sa na policajného detektíva,
 • ako ubližovanie druhých bolí,
 • ale aj o závislosti na sladkostiach a pod.
 • ako poskytnúť základnú prvú pomoc,
 • ako sa starať o psíka,
 • ako nakladať s ohňom,
 • ako bezpečne sa správať doma, na ulici, v prírode, v lese, na dovolenke..
 • a aj ako prežiť bez mobilu.

Naši animátori už pripravujú skvelý zážitkový program, tvorivé dielne, karneval, rôzne súťaže, zábavné diskotéky a pod.


Termín: 22.8. - 27.8.2021 ( nedeľa- piatok)


Ubytovanie: Penzión Gajúz
Viac aj na:
https://www.penzion.gajuz.sk/https://www.penzion.gajuz.sk/https://www.penzion.gajuz.sk/


Cena pobytu je 165 EUR. 


V cene je zahrnuté: ubytovanie, 5 x denne strava, dezerty, pitný režim, denné kúpanie v bazéne, vírivka, kompletný program, skúsení pedag. dozor, táboroví animátori, zdravotná starostlivosť, materiál na športovú a záujmovú činnosť, ceny do súťaží, DPH. Doprava: individuálna.

Viac informácií Vám radi poskytneme na e:mail: cpmcadca@gmail.com,
tel. č.:0908 499 210, Mgr. Marcela Voreková.


V prípade záujmu je potrebné nahlásiť počet detí cez mail, alebo telefonicky najneskôr do 30.3.2021, pretože počet detí je limitovaný. (30 detí)

Platba za tábor :

Platbu spolu s vyplnenou prihláškou odošlite, alebo pošlite najneskôr do 30.3.2021 na:

 • na e:mail: cpmcadca@gmail.com
 • na adresu: Centrum prevencie mládeže Čadca, J.Kollára 2457/22, 02201 Čadca
 • osobne Mgr.Marcela Vorekovej na MP Čadca

Prihlášku môžete doniesť aj zaplatiť v hotovosti kontaktnej osobe po tel. dohovore na :

- tel: 0908 499 210, Mgr. Marcela Voreková-vedúca

 • IBAN: SK34 8330 0000 0020 0059 2762
 • č. účtu: 2000592762/8330
 • alebo v hotovosti

Pri nástupe dieťaťa na pobyt je potrebné vedúcemu odovzdať - Preukaz poistenca ( môže byť aj fotokópia) a " Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa". Preukaz poistenca deťom vrátime v posledný deň pobytu.


Prihláška online:

Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa si môžete stiahnúť tu: